O SINGURĂ PLANETĂ PENTRU TOȚI

Ce este NOPLANETB

Este un proiect finanțat în cadrul programului Educație pentru Dezvoltare și Acțiuni de Sensibilizare (DEAR Programme), care are ca scop informarea cetățenilor UE cu privire la aspectele legate de dezvoltare, mobilizarea unui sprijin mai mare din partea publicului pentru lupta împotriva sărăciei, punerea la dispoziția cetățenilor a unor instrumente pentru a se implica în mod serios în domeniul dezvoltării globale, pentru a dezvolta idei noi și a schimba atitudinile.

Învățare globală

pentru îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și a competențelor necesare pentru implicare în aspectele legate de dezvoltare, prin utilizarea metodologiilor educaționale participative și experiențiale, fie în cadrul sistemului educațional formal, fie în afara acestuia;

Campanii și advocacy

în cadrul cărora obiectivul este de a sprijini implicarea cetățenilor și de a promova politici, structuri politice și economice mai durabile și practici individuale legate de dezvoltarea globală.

CINE

„NOPLANET B: strategii profitabile și acțiuni mici pentru impact mare asupra schimbărilor climatice” este un proiect cofinanțat de Comisia Europeană, în cadrul programului DEAR

UNDE

în 6 țări: Italia, Germania, Spania, Portugalia, România și Ungaria

CE

proiectul își propune să contribuie la dezvoltarea cunoștințelor și înțelegerii în rândul cetățenilor UE cu privire la interdependența globală și la sentimentul de responsabilitate comună a societății europene în ceea ce privește schimbările climatice

CUM

prin angajarea ONG-urilor mici și mijlocii care derulează campanii și acțiuni de advocacy în domeniul protecției mediului pentru promovarea de acțiuni eficiente în beneficiul cetățenilor europeni privind schimbările climatice și stil de viață durabilă

Apel de propuneri de proiecte

Sunteți o organizație a societății civile mică sau mijlocie și doriți să promovați un stil de viață durabil? Începând din luna aprilie 2018, în fiecare țară parteneră va fi lansată o cerere de propuneri de proiecte pentru a selecta cele mai bune idei în cadrul a trei domenii prioritare:

Orașe și comunități durabile (ODD 11)

pentru a permite oamenilor să avanseze din punct de vedere social și economic și pentru crearea de locuri de muncă, prosperitate și oportunități pentru toți, cu acces la servicii de bază, energie, locuințe și transport.

Modele durabile de consum și producție (ODD 12)

care vizează promovarea eficienței resurselor și a energiei, infrastructură durabilă și asigurarea accesului la servicii de bază, locuri de muncă verzi și decente și o mai bună calitate a vieții pentru toți.

Acțiuni urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului (ODD 13)

Soluții accesibile ce permit țărilor să treacă la economii mai curate și mai reziliente.

Organizațiile selectate vor primi sprijin financiar și de management și vor participa activ la schimbul de cunoștințe privind bune practici, cu scopul de a-și spori oportunitățile de interconectare. Nu ratați această ocazie!

Promovarea de acțiuni eficiente pentru protecția mediului, locuire durabilă și responsabilitate privind schimbările climatice

R

Target: Organizații neguvernamentale mici și mijlocii, non-profit, al căror rulaj nu a depășit 1.400.000 RON (300.000 de euro), media ultimilor 3 ani

Suma totală: 717.600 RON (154.000 euro; min. 139.800 RON – max. 179.400 RON)

Termen limită pentru depunerea notelor conceptuale: 25 mai 2018

Obiectivele inițiativelor care vor fi finanțate: Obiectivul principal al sprijinului financiar oferit prin prezentul apel este acela de a contribui la informarea și conștientizarea populației din România cu privire la responsabilitatea comună asupra calității mediului înconjurător, atât în ceea ce privește locuirea, cât și schimbările climatice.

Pentru a primi finanțare, proiectele propuse trebuie să corespundă doar uneia dintre următoarele sub-priorități cheie și trebuie să vizeze promovarea unor acțiuni eficiente în beneficiul cetățenilor în ceea ce privește schimbările climatice și viața durabilă, prin angajarea în campanii și advocacy.

r
  • Orașe mai primitoare, mai verzi și mai sigure, în care locuitorii pot avansa social și economic într-un mediu mai prietenos, având acces la servicii de bază, energie verde, locuire sustenabilă și transport ecologic. Ex.: promovarea de soluții inovatoare pentru transport sustenabil, promovarea colectării selective a deșeurilor, educație privind diminuarea poluării urbane etc.
  • Consum și producție durabile, prin utilizarea eficientă a resurselor, reducerea degradării și poluării de-a lungul ciclului de viață al produselor. Ex.: promovarea educației ecologice în rândul populației, prevenirea supraconsumului, îmbunătățirea comunicării dintre companii și consumatori etc.
  • Acțiuni de combatere a schimbărilor climatice. Ex.: promovarea de soluții energetice inovative și eficiente, promovarea acțiunilor legislative privitoare la protecția pădurilor, a conservării habitatelor, reducerea emisiilor, campanii de conștientizare etc.

FAQs

La depunerea notei conceptuale se solicită statutul organizației și documentul de înregistrare al acesteia. Este vorba despre hotărârea judecătorească, despre certificatul de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor sau despre alt document?
Este vorba despre Certificatul de înscriere ca persoană juridică fără scop patrimonial (emis de judecătorie).
În faza de depunere a notelor conceptuale se pot depune 2 note pe teme diferite?
Da. Entitățile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pot participa cu mai multe note conceptuale, dar în caz că mai multe dintre ele se califică pentru finanțare, numai una dintre ele va primi finanțare (cea care va avea punctaj mai mare la evaluare).
În cazul unui parteneriat între mai multe ONG, suma reprezentând costurile indirecte (7% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului) poate fi cuprinsa integral in bugetul ONG-ului coordonator / solicitantului principal?
Da. Costurile indirecte de 7% din cheltuielile totale eligibile ale proiectului pot fi trecute exclusiv în bugetul ONG coordonator.
Asociația noastră este în proces de constituire. Putem să participăm la programul de finanțare dacă nu am finalizat procesul de constituire?
Nu. La programul de finanțare prezent pot participa doar persoane juridice legal constituite.
Partenerii aplicantului principal trebuie să respecte și ei aceleași criterii de eligibilitate ca și solicitantul?
Da. Așa cum se specifică la art. 5 din Ghidul solicitantului, “solicitanții pot participa la cererea de propuneri împreună cu alte organizații, care trebuie să respecte pe deplin criteriile de eligibilitate stabilite mai sus.” (cele pentru solicitantul principal).
entru a aplica în consorțiu, am dori dezvoltarea parteneriatului cu o organizație al cărei buget depășește 1.400.000 RON în ultimii 3 ani. Este eligibilă în calitate de partener?
Nu. Atenție! Cei 1.400.000 RON reprezintă media rulajului financiar al ultimilor 3 ani. Art. 5 din Ghidul solicitantului specifică: “Solicitanții pot participa la cererea de propuneri împreună cu alte organizații, care trebuie să respecte pe deplin criteriile de eligibilitate stabilite mai sus.” (adică cele pentru solicitantul principal).

Termenul limită al apelului de propuenri de proiecte a fost amânat în mod excepțional până la data de 31 mai, ora 23:59, în urma problemelor tehnice pe care mulți dintre dvs. le-ați întâmpinat în încărcarea aplicațiilor. Limita de 500 kb per document a fost ridicată.
Vă rugăm să vă asigurați că ați încărcat toată documentația obligatorie înainte de termenul limită.
Numai în cazul în care nu puteți încărca documentația prin platformă, vom accepta aplicațiile trimise prin e-mail la adresa proiecte@noplanetb.net.

Parteneri

Implementat de Fondazione punto.sud ca entitate coordonatoare și Asociatia Servicul Apel, AMI – Fundação de Assistência Médica Internacional, Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, Finep akademie e.V., Hungarian Baptist Aid

Utilizând acest site vă dați acordul pentru folosirea cookie-urilor.   Mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close