Organizațiile selectate vor primi sprijin financiar și de management și vor participa activ la schimbul de cunoștințe privind bune practici, cu scopul de a-și spori oportunitățile de interconectare. Nu ratați această ocazie!

Promovarea de acțiuni eficiente pentru protecția mediului, locuire durabilă și responsabilitate privind schimbările climatice

 

R

Target: Organizații neguvernamentale mici și mijlocii, non-profit, al căror rulaj nu a depășit 1.400.000 RON (300.000 de euro), media ultimilor 3 ani

Suma totală: 717.600 RON (154.000 euro; min. 139.800 RON – max. 179.400 RON)

Termen limită pentru depunerea notelor conceptuale: 25 mai 2018

Obiectivele inițiativelor care vor fi finanțate: Obiectivul principal al sprijinului financiar oferit prin prezentul apel este acela de a contribui la informarea și conștientizarea populației din România cu privire la responsabilitatea comună asupra calității mediului înconjurător, atât în ceea ce privește locuirea, cât și schimbările climatice.

Pentru a primi finanțare, proiectele propuse trebuie să corespundă doar uneia dintre următoarele sub-priorități cheie și trebuie să vizeze promovarea unor acțiuni eficiente în beneficiul cetățenilor în ceea ce privește schimbările climatice și viața durabilă, prin angajarea în campanii și advocacy.

r
  • Orașe mai primitoare, mai verzi și mai sigure, în care locuitorii pot avansa social și economic într-un mediu mai prietenos, având acces la servicii de bază, energie verde, locuire sustenabilă și transport ecologic. Ex.: promovarea de soluții inovatoare pentru transport sustenabil, promovarea colectării selective a deșeurilor, educație privind diminuarea poluării urbane etc.
  • Consum și producție durabile, prin utilizarea eficientă a resurselor, reducerea degradării și poluării de-a lungul ciclului de viață al produselor. Ex.: promovarea educației ecologice în rândul populației, prevenirea supraconsumului, îmbunătățirea comunicării dintre companii și consumatori etc.
  • Acțiuni de combatere a schimbărilor climatice. Ex.: promovarea de soluții energetice inovative și eficiente, promovarea acțiunilor legislative privitoare la protecția pădurilor, a conservării habitatelor, reducerea emisiilor, campanii de conștientizare etc.

FAQs

 

La depunerea notei conceptuale se solicită statutul organizației și documentul de înregistrare al acesteia. Este vorba despre hotărârea judecătorească, despre certificatul de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor sau despre alt document?
Este vorba despre Certificatul de înscriere ca persoană juridică fără scop patrimonial (emis de judecătorie).
În faza de depunere a notelor conceptuale se pot depune 2 note pe teme diferite?
Da. Entitățile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pot participa cu mai multe note conceptuale, dar în caz că mai multe dintre ele se califică pentru finanțare, numai una dintre ele va primi finanțare (cea care va avea punctaj mai mare la evaluare).
În cazul unui parteneriat între mai multe ONG, suma reprezentând costurile indirecte (7% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului) poate fi cuprinsa integral in bugetul ONG-ului coordonator / solicitantului principal?
Da. Costurile indirecte de 7% din cheltuielile totale eligibile ale proiectului pot fi trecute exclusiv în bugetul ONG coordonator.
Asociația noastră este în proces de constituire. Putem să participăm la programul de finanțare dacă nu am finalizat procesul de constituire?
Nu. La programul de finanțare prezent pot participa doar persoane juridice legal constituite.
Partenerii aplicantului principal trebuie să respecte și ei aceleași criterii de eligibilitate ca și solicitantul?
Da. Așa cum se specifică la art. 5 din Ghidul solicitantului, “solicitanții pot participa la cererea de propuneri împreună cu alte organizații, care trebuie să respecte pe deplin criteriile de eligibilitate stabilite mai sus.” (cele pentru solicitantul principal).
entru a aplica în consorțiu, am dori dezvoltarea parteneriatului cu o organizație al cărei buget depășește 1.400.000 RON în ultimii 3 ani. Este eligibilă în calitate de partener?
Nu. Atenție! Cei 1.400.000 RON reprezintă media rulajului financiar al ultimilor 3 ani. Art. 5 din Ghidul solicitantului specifică: “Solicitanții pot participa la cererea de propuneri împreună cu alte organizații, care trebuie să respecte pe deplin criteriile de eligibilitate stabilite mai sus.” (adică cele pentru solicitantul principal).

Termenul limită al apelului de propuenri de proiecte a fost amânat în mod excepțional până la data de 31 mai, ora 23:59, în urma problemelor tehnice pe care mulți dintre dvs. le-ați întâmpinat în încărcarea aplicațiilor. Limita de 500 kb per document a fost ridicată.
Vă rugăm să vă asigurați că ați încărcat toată documentația obligatorie înainte de termenul limită.
Numai în cazul în care nu puteți încărca documentația prin platformă, vom accepta aplicațiile trimise prin e-mail la adresa proiecte@noplanetb.net.

Utilizând acest site vă dați acordul pentru folosirea cookie-urilor.   Mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close